CENTRUMMANAGEMENT MAASTRICHT

Centrummanagement Maastricht werkt nauw samen met ondernemers in de binnenstad, ondernemersverenigingen en diverse andere instanties om het centrum van de stad toekomstbestendig, economisch vitaal & kwalitatief zo goed mogelijk te positioneren.

Visie

“Maastricht als een van de meest dynamische steden van Nederland. Haar centrum toekomstbestendig en toegankelijk. Een veerkrachtige en kwalitatief hoogstaande bakermat waar samen met ondernemers grenzen worden verlegd, nieuwe ontwikkelingen worden benut als kans en er ruimte is voor vooruitstrevende initiatieven.”

 

Activiteitenverslag 2018

Bekijk hier het activiteitenverslag 2018

 

STICHTING CULTURA MOSAE

Stichting Cultura Mosae (SCM) werd in 2016 opgericht. De stichting ziet het als haar taak om als verbinder en als platform gezelschappen en onderwijsinstellingen uit te dagen zich te presenteren met vernieuwende en creatieve concepten. Het leggen van verbindingen tussen Maastricht met de Euregio en het toegankelijk maken van cultuur voor een gevarieerd publiek zijn tevens belangrijke doelstellingen van de stichting.

Culturele projecten

Alle culturele projecten van Centrummanagement Maastricht zijn ondergebracht in de Stichting Cultura Mosae. Meer informatie over de stichting, de projecten en de agenda vindt u op www.culturamosae.nl.

PROJECTEN

Als Centrummanagement Maastricht zijn wij als (mede) initiator betrokken bij verschillende projecten. Benieuwd? Bezoek onze pagina met daarin het actuele overzicht van 2019.