CENTRUMMANAGEMENT MAASTRICHT

Centrummanagement Maastricht werkt nauw samen met ondernemers in de binnenstad, ondernemersverenigingen en diverse andere instanties om het centrum van de stad toekomstbestendig, economisch vitaal & kwalitatief zo goed mogelijk te positioneren.

Visie

“Maastricht als een van de meest dynamische steden van Nederland. Haar centrum toekomstbestendig en toegankelijk. Een veerkrachtige en kwalitatief hoogstaande bakermat waar samen met ondernemers grenzen worden verlegd, nieuwe ontwikkelingen worden benut als kans en er ruimte is voor vooruitstrevende initiatieven.”

Aangepaste winkeltijden levensmiddelenbranche op Goede Vrijdag i.v.m. Pasen.

COVID-19 UPDATE VOOR ONDERNEMERS

Momenteel zitten veel ondernemers in een bijzonder onzekere periode. De maatregelen om het COVID-19 virus een halt toe te roepen, volgen elkaar in rap tempo op en hebben directe gevolgen voor ondernemers. Zorg er voor dat je goed geïnformeerd bent en blijft. Om te helpen, heeft CMM de relevante links verzameld.