Welkom in het digitale huis van Centrummanagement Maastricht (CMM). Hier vind je actuele informatie over onze organisatie, van data en achtergronden van onze projecten en evenementen tot antwoorden op veelgestelde vragen (o.a. over de corona maatregelen en de huidige winkeltijden). Niet gevonden wat je zocht? Neem gerust contact met ons op!

W!M ZOMER 2022

Voor juni valt ‘ie nog op de mat maar hij is nu al hier te lezen. 

In de deze editie van de W!M aandacht voor een aantal nieuwe ondernemers in Maastricht. Verwelkomen we Theo Thuis als nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht. Blikken we terug op de stadsrondgang van Paul met de raadsleden. Tot slot kijken we vooruit naar een zomer vol met muziek, kunst en cultuur, met extra aandacht voor Borrel Noten en het nieuwe stadsfestival MAAS!

Lees de W!M hier digitaal:

Route du Soleil 2022

Op 18 en 19 juni wordt in Wyck het begin van de zomer ingeluid tijdens Route du Soleil.

Meer dan 70 ondernemers presenteren zich  buiten met diverse activiteiten zoals speciale acties, aanbiedingen, proeverijen, modeshows en meer.

Speciaal voor het evenement worden de Wycker Brugstraat (vanaf de Percee) en de Rechtstraat autovrij gemaakt en ontstaat er een echte winkel- en wandelpromenade.

Ondernemers herstel postcorona

Naar aanleiding van een positief onderhoud met wethouders Aarts en Peeters d.d. 1 april jl., heeft het Binnenstad Ondernemers Collectief, de grootste vertegenwoordiging van ondernemers in Maastricht, zich nader beraad over hun voorstel tot stimulering van postcorona-herstel voor ondernemers.

Daarop zijn twee voorstellen geformuleerd die ieder in een brief aan het College van B&W zijn verwoord. Zo wil het BOC komen tot een uitvoeringsmasterplan voor het centrum van Maastricht én er op aan dringen de extra verhoging van precario en reclamebelasting niet door te laten voeren tot en met 2026.

 

Doelstelling

Partner van de binnenstad Maastricht 

Centrummanagement Maastricht zet zich in voor de belangen van ondernemers, de behoeften van bezoekers en de meerwaarde voor bewoners. Samen met hen werken wij aan de binnenstad; een goed ontwikkeld, economisch vitaal, gastvrij en toekomstbestendig centrum.

Download hiernaast het plan en lees meer!

Missie

CMM gaat voor een dynamische (binnen)stad waar het goed wonen, ondernemen, werken, studeren en recreëren is.

Een centrum dat blijft bewegen en zich onderscheidt van concurrerende steden. Een binnenstad die kansen creëert voor ondernemers, bewoners verrast, toeristen laat ontdekken en studenten helpt zicht te ontplooien in een uitdagende omgeving. Daar zet CMM haar kennis, ervaring en uitgebreide netwerk voor in.

Visie

Als belangenbehartiger voor ondernemers in de binnenstad staat CMM voor een toegankelijk en toekomstbestendig centrum, een veerkrachtige voedingsbodem en een stabiele uitvalsbasis.

Een centrum waar samen met ondernemers grenzen worden opgezocht en verlegd, nieuwe ontwikkelingen worden gezien als kansen en er ruimte is voor initiatief. In het hier en nu. Daarvoor moet een stad continu in beweging zijn. De interactie tussen mensen, organisaties en initiatieven zorgt dat de stad leeft en beweegt. Zo groeit Maastricht als een van de meest dynamische steden van Nederland.

CMM draagt hier aan bij door na te denken over het centrum in zijn totaliteit. Vanuit het belang van ondernemers, de behoefte van bewoners en de meerwaarde voor bezoekers. Voor morgen en overmorgen.

Vrijthof 23, 6211 LE Maastricht

+31 (0)43 - 851 89 77

Volg ons op social media