CENTRUMMANAGEMENT MAASTRICHT

Centrummanagement Maastricht werkt nauw samen met ondernemers in de binnenstad, ondernemersverenigingen en diverse andere instanties om het centrum van de stad toekomstbestendig, economisch vitaal & kwalitatief zo goed mogelijk te positioneren.

Visie

“Maastricht als een van de meest dynamische steden van Nederland. Haar centrum toekomstbestendig en toegankelijk. Een veerkrachtige en kwalitatief hoogstaande bakermat waar samen met ondernemers grenzen worden verlegd, nieuwe ontwikkelingen worden benut als kans en er ruimte is voor vooruitstrevende initiatieven.”

PROJECTEN

Als Centrummanagement Maastricht zijn wij als (mede) initiator betrokken bij verschillende projecten. Benieuwd? Bezoek onze pagina met daarin het actuele overzicht van 2019.