Met oog op de gemeenteraadverkiezingen op 21 maart 2018 organiseerde Centrummanagement Maastricht op 5 maart 2018 een verkiezingsdebat om ondernemers in het centrum van Maastricht kennis te laten maken met lokale politieke partijen en hun politieke agenda voor de volgende vier jaar.

Wat heeft de nieuwe gemeenteraad voor jou als ondernemer in petto? Hoe denken de mededingende partijen bijvoorbeeld over winkeltijden, parkeerplaatsen en stadsontwikkeling? En wat zijn de gevolgen voor jouw onderneming hebben? Op al deze vragen probeerden we antwoord te geven tijdens het verkiezingsdebat in de Sint Janskerk dat werd uitgezonden door L1.

Vertegenwoordigers politieke partijen:

SPM – Jim Janssen

CDA – Vivianne Heijnen

D’66 – Franca Eurlings-Tonnaer

SP – John Gunther

PVDA – Manon Fokke

Groen Links – Gert-Jan Krabbendam

PVM – Tiny Meese

VVD – John Aarts

MVP – Jan Hoen

LPM – Kitty Nuyts

M:OED – Alexander Lurvink

50+ – Bennie van Est

SAB – Jos Gorren

PVV – Rene Betsch

Alle lokale politieke partijen gingen met elkaar in debat gaan over diverse stellingen en vraagstukken met betrekking tot ondernemerschap in Maastricht. Tevens gaven zij antwoord op de vragen en input van aanwezige ondernemers. De volgende stellingen werden behandeld:

Eerste ronde:

  1. PVV   –   M:OED   –   50+

Inleiding: Maastricht is een fietsstad. Dat vraagt extra stellingcapaciteit voor fietsen, gratis ondergronds parkeren uitbreiden tot 3 dagen bij station, slimme stoplichten en beleid waarbij er strikt wordt gehandhaafd op fietsstallen.

Stelling: Maastricht is een fietsstad, maar de verrommelingvan de binnenstad moet worden gestopt’’

  1. LPM  –  MVP  –  SAB 

Inleiding: Om in 2030 klimaatneutraal te zijn moet Maastricht vol inzetten op zonne-energie en voorloper zijn in het treffen van oplaadvoorzieningen voor elektrisch aangedreven auto’s en andere vervoermiddelen.

Stelling: “Zonne-energie moet een speerpunt zijn om in 2030 klimaatneutraal te zijn”

  1. D’66  –  Groen Links  –  CDA  –  PVM

Inleiding: Als Maastricht niet investeerd in haar groei als internationale studentenstad wordt het een provinciestad zonder toekomstperspectief. Denk hierbij aan extra studentenhuisvesting, cultureel jongerenleven, stimuleren jonge ondernemers, integratie samenleving, etc.

Stelling: “Maastricht moet zich meer profileren als internationale studentenstad”

1.4  SPM  –  SP  –  VVD  –  PvdA

Inleiding: Een gezond ondernemersklimaat is essentieel voor de stad. Creativiteit en innovatie zijn noodzakelijk om een aantrekkelijke stad te blijven. Door een overdaad aan regelgeving en bureaucratie loopt Maastricht kansrijke initiatieven mis.

Stelling: “Je struikelt als ondernemer over regelgeving in Maastricht”

Intermezzo:

Evy Cratsborn (19 jaar, geboren en getogen in Mechelen) bracht een aantal nummers ten gehore. Zij zingt zo lang ze zich kan herinneren en vanaf haar 13e begon ze met gitaarlessen om zichzelf te begeleiden. Zij speelde en zong op diverse evenementen waar ze speelde (zoals; de open dag van de Gulpener Bierbrouwerij, de Gulpener hopfeesten, Pop on top en de cultuurprogrammering tijdens Magisch Maastricht) en verzorgde een mooie onderbreking met haar easy listening songs.

Tweede ronde:

2.1  SP  –  CDA  –  LPM  –  PvdA  –  M:OED

Inleiding: Maastricht heeft een uitdaging om aan te sluiten bij de technologie en digitale ontwikkelingen. Willen we als stad aantrekkelijk blijven, dan moet hierin worden geïnvesteerd.

Stelling: “Maastricht is binnen 2 jaar een Smart City”

2.2  VVD  –  PVM  – SAB  –  50+  –  Groen Links

Inleiding: Een optimale Euregionale HAL (Hasselt – Aken – Luik) infrastructuur, weg, water, spoor is essentieel voor een duurzame toekomst van Maastricht en de Euregio. De tram Hasselt – Maastricht en intercity spoorverbindingen met Luik en Aken hebben daarin de hoogste prioriteit.

Stelling: “De tram Hasselt – Maastricht en intercity spoorverbindingen met Luik en Aken hebben de hoogste prioriteit”

2.3  SPM  –  D’66  –  PVV  –  MVP

Inleiding: Na oplevering A2, Noorderbrug, Sphinxkwartier, Tapijn, etc., ontbreekt er een visie voor stadsontwikkeling na 2025. Er moet een nieuw masterplan worden uitgewerkt, anders blijven kansen op ontwikkelingen onbenut.

Stelling: “Een vitale stad is nooit klaar, de visie voor stadsontwikkelingen na 2025 ontbreekt”

Onder bezielende leiding van moderator Frans Pollux werd het een dynamische avond waar ieders standpunten duidelijk werden gemaakt, de bezoekers hun keuze bevestigd konden zien of juist konden herzien. Na een afsluitende borrel waar onder het genot van een hapje en een drankje van Café Lure nog werd nagepraat, ging iedereen goed geïnformeerd over dat en wat er te kiezen valt naar huis!

Vrijthof 23, 6211 LE Maastricht

+31 (0)43 - 851 89 77

Volg ons op social media