Ken je de Theorie van de Gebroken Ramen al?

Het principe van de “Broken Windows Theory”, in de context van criminologie en stedelijke omgevingen, delen we hier graag met je. Het idee werd oorspronkelijk geïntroduceerd door criminologen James Q. Wilson en George L. Kelling in 1982. Het principe stelt dat visuele aanwijzingen van verwaarlozing, zoals gebroken ramen, graffiti en zwerfafval, kunnen leiden tot een toename van criminaliteit en overtredingen in een bepaald gebied.

Volgens de Broken Windows Theory is er een direct verband tussen verwaarlozing van de omgeving en een toename van ongewenst gedrag. Wanneer mensen tekenen van verwaarlozing zien, hebben ze de neiging om zich minder verantwoordelijk te voelen voor hun eigen gedrag en de omgeving om hen heen. Dit kan leiden tot een vicieuze cirkel waarin het negeren van kleine overtredingen uiteindelijk kan leiden tot ernstiger criminaliteit en wanorde.

Aan de andere kant, wanneer een omgeving goed onderhouden en schoon is, worden mensen aangemoedigd om zich respectvol te gedragen en hun omgeving te behouden. Dit staat bekend als het “knee-jerk effect”, waarbij mensen geneigd zijn om zich aan te passen aan de sociale normen die worden weerspiegeld in hun directe omgeving.

Het principe van de Broken Windows Theory wordt vaak toegepast in stedelijke planning en gemeenschapsontwikkeling om de leefbaarheid en veiligheid van een gebied te verbeteren door aandacht te besteden aan kleine details en het onderhouden van een schone en ordelijke omgeving.

  • Dagelijkse Schoonmaak: Houd de voorzijde van je pand schoon en vrij van afval (Wist je dat dit voor ondernemers verplicht is in een straal van 25m?).
  • Afvalbeheer: Zorg voor voldoende afvalbakken en scheid afval correct (Wist je dat ondernemers met raamverkoop verplicht zijn om ook zelf in afvalbakken te voorzien voor je klanten?) 
  • Deelname aan Initiatieven: Doe mee of initieer schoonmaakacties en andere lokale initiatieven om mee te helpen om de stad schoon te houden.

Dank voor jullie inzet en bijdrage aan een schonere stad!