MAAS SAAM

In onze W!M Zomer is een interview te lezen met burgemeester Anne-Marie Penn-te Stake. In dit stuk vertelt zij over de balans van Maastricht, waarbij zij het burgerinitiatief MAASSAAM aanhaalt. Centrummanagement Maastricht is enthousiast over de droom van Annemarie Penn-te Strake en het burgerinitiatief MaasSaam om met verschillende activiteiten langs de oever van de Maas letterlijk de verbinding te maken tussen Oost en West Maastricht. Het is een goed idee waarmee we als Maastricht de brede welvaart kunnen omarmen en een duurzame, levendige binnenstad bestendigen. Centrummanagement Maastricht gaat daarom kijken hoe deze activiteiten in haar Jaarplannen verder gefaciliteerd kunnen worden. Hiermee werken we samen met ondernemers, inwoners, studenten en bezoekers aan het Maastricht van morgen waarbij ruimte voor ondernemen centraal staat.

 

Maastricht, 30 juni 2022

 

Geacht college,

Met grote belangstelling hebben wij kennisgenomen van het Coalitieakkoord 2022-2026. Een programma op hoofdlijnen met aandachtspunten en accenten die voortbouwen op de eerder vastgestelde Stadsvisie: Perspectief voor een gezonde stad.

Allereerst brengen wij U onze gelukwensen met uw nieuwe college en het brede programma waarin de coalitievormende partijen hebben gekozen voor een nieuwe vorm van werken met buurten, ondernemers, organisaties, verenigingen en burgers in de stad. Juist de nieuwe voorgestelde aanpak om met en voor burgers initiatieven te ontwikkelen spreekt ons bijzonder aan.Met enige trots presenteren wij dan ook het burgerinitiatief Maas-Saam. primair voor en van de Maastrichtenaar, waarbij ook de bezoekers uitgenodigd worden om van de Maas te genieten.

In de afgelopen periode hebben wij als burgers het initiatief genomen de Maasoevers en de bruggen vanuit een wenkend toekomstperspectief onder de loep te nemen. Hoe zou de Maas, bron van leven maar soms ook bron van zorg, omwille van haar natuurlijke overmacht (het alarmerende hoogworer van afgelopen jaar zit nag vers in ons geheugen) meer integraal onderdeel van ons stedelijk gebied kunnen worden.

De Maas die in zijn omvang en snelheid de bewoners niet enkel schrik aanjaagt maar hen uitnodigt tot ontspanning: wandelen, fietsen, sporten maar ook tot reflectie en ontmoeting bij bijzondere evenementen. De Maas is dan niet enkel economische levensader voor vracht- en pleziervaart maar wordt ook een potentiële “welzijnslevensader” die bijdraagt aan Maastricht als gezonde stad. We schrijven potentiële welzijnslevensader, want ondanks de hoge kades worden de Maasoevers ook al anders beleefd : zie hoe het Corvers plein in korte tijd tot een favoriete pleisterplek voor bewoners en voorbijgangers is uitgegroeid zoals ook de trappen bij de Griend die bij ondergaande zon vol zitten met jongeren.

Bovendien constateren we dat de ingrijpende stedenbouwkundige operaties aan weerszijden van de Maas uit de jaren ’80 en 90 nog onvoldoende werken en stellen daarom voor deze beter met elkaar in verbinding te brengen door de op deze cruciale plekken geprojecteerde maar nog niet gerealiseerde functies opnieuw in te voegen.

In bijgaande visie Maas saaM brengen wij deze ideeën en initiatieven samen; het biedt een perspectief op een gezonde stad gericht op innovatieve verduurzaming van de Maas en haar rijke oevers.

Wij maken daarbij onderscheid tussen projecten voor de LANGE TERMIJN (waterkrachtcentrale, verbetering bruggen voor langzaam verkeer), de MIDDELLANGE TERMIJN (projecten in het kader van het hoogwater, nieuwe verbindingen voor wandelaars en fietsers met een actie en uitvoeringsgerichtheid), en de KORTE TERMIJN (laaghangend fruit als het toevoegen van functies in de bestaande fysieke infrastructuur langs de Maasoevers).

10 AANBEVELINGEN

• De verbinding tussen de beide Maasoevers geschiedt via VIJF BRUGGEN, waarbij een BETERE TOEGANKELIJKHEID voor voetgangers en fietsers mogelijk zou moeten zijn.

• FIETSPADEN langs de Maas trekken in heel Limburg veel gebruikers, maar een iconische route zoals de internationale toeristische Maasroute is in Maastricht nog niet langs haar oevers gelegd

• Aan de weerszijden van de Maas is inmiddels een goede fysieke infrastructuur tot stand gekomen, maar er ONTBREKEN nog FUNCTIES, die de openbare ruimten langs de Maas beter tot leven kunnen brengen.

• De herontwikkeling van het LANDBOUWBELANG biedt een buitenkans door dit gebied als een SCHARNIERPUNT tussen Maasoevers en het Sphinxkwartier te laten fungeren.

• Wij kunnen INNOVATIEF GEBRUIK MAKEN VAN DE KRACHT VAN DE STROMING van de Maas. Waarom geen kleine, mobiele waterkrachtcentrale, de ENERGIE die daarmee wordt opgewekt, gebruiken we voor het aanlichten van de loop•, oefen• en fietsroutes langs de Maas, want ook qua veiligheid is een nieuw perspectief welkom.

• Het HOOGWATER dwingt ons allen om meer beveiligingsmaatregelen te treffen. Hoe zouden we daarbij van de nood een deugd kunnen maken. Meer MAATREGELEN IN EEN GETRAPTE VORM. Het water stijgt wat verder de Maasoever op. Bij laagwater bieden de trappen een heerlijk verblijf aan het water.

• In CULTUREEL opzicht kunnen we veel inspiratie halen uit het fenomeen van de BOUQUINISTES, de stalletjes langs de Seine in Parijs waar onder meer tweedehands boeken worden aangeboden.

• Jaarlijkse terugkerende SCULPTURENROUTES langs de oevers van de Maas a la Lange Voorhout in Den Haag of Art Zuid in Amsterdam kunnen in de zomermaanden zowel de inwoners van de stad als de bezoekers van buiten een caleidoscoop aan kunstzinnige eyeopeners bieden.

• In Antwerpen worden wij geïnspireerd door OUTDOOR {FITNESS) faciliteiten die in de openbare ruimte zijn opgesteld en velen van jong tot oud aantrekken en in Basel zijn wij onder de indruk van de ZWEMFACILITEIT die in de Rijn is gemaakt in combinatie met een drukke vaarroute voor de beroepsvaart. Wot een lonkend perspectief om vanuit het Charles Eyck park even een frisse duik te nemen of lekker even pootje te baden in de Maas.

• Met een verrassende COMMUNICATIE EN BRANDING kan dan de Maas en haar uitnodigende oevers in een JAARPROGRAMMA bij de Maastrichtenaar onder de aandacht gebracht worden. Vuurwerk bij oud en nieuw vanaf De Griend, zwemmen in de zomer, Magisch Maastricht uitgebreid langs de Maas in de winter , de culturele loop naar Landbouwbelang en het Bonnefanten museum, en…

We starten in het centrum, maar de verbinding naar de aansluitende wijken ligt voor het oprapen waardoor de Maastrichtenaar uit de wijken actief aan deze beweging zal kunnen bijdragen.

* Noord oost: Wijckerpoort, Limmel, Borgharen, Itteren naar de Landgoederenzone en Heuvelland;
* Zuid oost: vanuit Ceramique, Randwijck naar Heugem, de Kleine Weerd en de Maasplassen;
* Noord west: Boschstraatkwartier, Sphinxkwartier, Boscherveld naar Belvedere en Lanaken;
* Zuid west: Villapark, St Pieter met Stadspark naar het ENCl-gebied en Petit Lanaye.

Graag treden wij met uw college in gesprek hoe wij ons plan in fasen met gebruik van bestaande middelen en infrastructuur tot leven kunnen brengen. We hopen uw belangstelling te hebben gewekt en kijken uit naar een nadere toelichting van dit burgerinitiatief  “Maas Saam “.

 

Raymond Oostwegel

Rino Soeters

Theo Thuis

Jo Coenen

Luc Soete

Stijn Huijts

Ward Vleugels

 

Sfeer