Maastricht schoon, bereikbaar en groen.

Hoe creëer je een stad die schoon, bereikbaar en groen is?

Wil Maastricht ook in de toekomst als vitale stad, waar het goed wonen, werken, ondernemen, studeren en recreëren is blijven functioneren, dan is een aantal concrete maatregelen nodig op het gebied van leefbaarheid, luchtkwaliteit en bereikbaarheid. Om antwoord te geven op de uitdagingen waar de stad voor staat heeft een vertegenwoordiging van Bewoners, Ondernemers en Studenten zich verenigd onder de noemer BOS-overleg. Dit initiatief is ontstaan vanuit de grote betrokkenheid bij het welzijn en de gezondheid van ons allen.

Op 13 november organiseerde het BOS-overleg een persbijeenkomst waar de brochure “Schoon, bereikbaar & groen” werd uitgereikt. In de brochure vind je 10 maatregelen die zorgen voor een vitaal Maastricht.

Benieuwd naar de volledige brochure? Deze lees je hier

Vrijthof 23, 6211 LE Maastricht

+31 (0)43 - 851 89 77

Volg ons op social media