Duurzaamheid, waar praten we over?

 

Duurzaamheid is een hedendaags begrip geworden. In tal van gesprekken valt het woord “duurzaamheid”. Maar wordt het ook niet als modewoord gebruikt? Weten we wat schuil gaat achter dit woord? Achter het woord “duurzaamheid” gaat namelijk een hele wereld schuil die het toelichten de moeite waard maakt. Het gaat om economische, sociale en milieubelangen.

 

Economische belangen

Onze maakindustrie was er tot nu toe op gericht om alles te fabriceren met nieuwe, verse grondstoffen. Dat was lange tijd de goedkoopste manier om dingen te produceren omdat er geen of weinig andere processen aan vooraf gingen dan alleen het delven of het voorbereiden van de grondstoffen. Gaandeweg kwamen we er achter dat we onze aarde op velerlei gebied aan het uitputten zijn en dat er voor de generaties die na ons komen er problemen ontstaan omdat er dan, op vele gebieden, niets meer te halen valt. Dat besef heeft ons aan het denken gezet.

 

Op een aantal gebieden is het kwartje al veel eerder gevallen. We zamelen al jarenlang papier en karton in om er opnieuw papier van te maken. De  papierfabriek in Roermond is daar een mooi voorbeeld van. Maar het kan op meerdere gebieden. Daarom heeft de gemeente Maastricht al een hele tijd geleden, ook als benchmarkt stad, het verzamelen van gescheiden afval als streefdoel gesteld. Gescheiden zamelen we papier, pmd, luiers en glas in. Via recycling kunnen we deze ingezamelde spullen opnieuw verwerken tot grondstoffen en hoeven we geen verse, nieuwe grondstoffen aan te spreken.

 

Vraag en aanbod blijven echter ook in deze processen een rol spelen. Onlangs kwam het bericht voorbij dat een partij gerecycleerde plastickorrels niet werd afgenomen omdat nieuwe plastickorrels, die in Azië geproduceerd werden, goedkoper geleverd konden worden en daardoor interessanter waren voor de fabrikant. Voor- en nadeel blijven natuurlijk altijd meespelen. Maar ieder initiatief voor hergebruik is de moeite waard en helpt ons de aarde niet uit te putten.

 

Sociale belangen

Duurzaamheid speelt ook een rol binnen sociale belangen als eerlijke arbeidspraktijken maar ook het meebepalen van strategieën voor de toekomst. Regelmatig vraagt de gemeenteraad om de mening van bepaalde groeperingen in onze stad. Samen praten over de toekomst van onze stad ook dat bepaalt de duurzaamheid. Een van deze onderwerpen is bijvoorbeeld de leverantie van de goederen aan de winkels in de binnenstad. We noemen dat ZES (zero emissie services) Kan dat simpeler? Kan dat op een minder milieubelastende manier? Ook hierbij speelt duurzaamheid een belangrijke rol, ook qua onze gezamenlijke toekomst in een ‘schone’ stad.

 

Milieu belangen

Het verminderen van lucht- en waterverontreiniging speelt een belangrijke rol. Dat heeft veelal te maken met klimaatverandering omdat we de laatste jaren vaker met dit fenomeen te maken hebben gehad en volgens de voorspellingen de komende jaren gaan krijgen. Duurzaamheid op dit gebied betekent dat we zo weinig mogelijk proberen in te grijpen in natuurlijke processen maar dat we ons er wel tegen moeten wapenen. Voor Maastricht betekent dat dat we loop van de Maas willen gaan verbeteren zodat de opstuwende werking op enkele plekken willen wegwerken zodat de doorstroming wordt verbeterd.

 

Duurzaamheid betekent dus nogal het een en ander. Werk aan de winkel op velerlei gebied. We kunnen niet lijdzaam toekijken en de gevolgen van ons doen en laten aan volgende generaties overlaten. Het codewoord is dus “duurzaamheid” en dat is een opdracht voor ieder van ons om hier een steentje aan bij te dragen. Afvalscheiding is een eerste stap.

 

Voordelen

Bewust kiezen voor duurzaamheid leidt tot voordelen die goed doen in de portemonnee. Apparatuur die voldoet aan de eisen van duurzaamheid is niet alleen ontworpen om een langer leven te hebben maar is bovendien veelal bedoeld om energiezuiniger te functioneren. We hoeven dus minder vaak te investeren en door een energiezuiniger gebruik hebben we minder directe kosten. Duurzaamheid betaalt zich dus niet alleen nu, vandaag, uit maar ook in de toekomst.

Dat geldt evenzo voor het bewust omgaan met ons milieu. Recycling levert uiteindelijk geld op voor de gemeenschap waardoor de kosten voor het ophalen en verwerken van de basisgrondstoffen minder zullen worden en de consument minder hoeft te betalen voor de gemeenschappelijke diensten. Duurzaamheid biedt perspectief en stof tot nadenken.

 

Jan Janssen.