Koestraat of is ’t Rue des Vaches?

Als je Franse bourgondische sfeer zoekt in Maastricht dan is er maar een antwoord mogelijk want dan wijst iedereen naar de Koestraat. Iedereen kent het sfeertje, de tafeltjes onder de luifeltjes, het gezellig keuvelen van de talloze bezoekers van de restaurantjes en de flonkering in zo menig wijnglas dat op de tafeltjes staat te pronken. In het langslopen van de terrasjes zie je vaak de gelukzalige gezichten van hen die een tafeltje wisten bemachtigen. Dat is de Koestraat en omgeving.

Elisabeth Brocante

Ondernemer in de Koestraat is Liesbeth Colson. Liesbeth onderneemt niet in de horeca maar handelt in brocante. Haar gezellige winkel “Elisabeth” ademt ook die Franse sfeer, zo weggelopen uit een of ander Mediterraans dorpje waar s-middags de pétanque de enige bezigheid is. Liesbeth is sinds een tijdje kartrekker in het zoeken naar medestanders onder de ondernemers om te komen tot de oprichting van een ondernemersvereniging voor hun omgeving.

Pogingen in het verleden hadden geen succes. Liesbeth ziet voordelen in het gezamenlijk optrekken om mogelijkheden en problemen die zich voordoen samen het hoofd te bieden. “Ik heb inmiddels al met zo’n 15 ondernemers een gesprek gevoerd. Positieve gesprekken. De gemeente legt nogal het een en ander op stoep van ons als ondernemer. Als je er alleen voor staat is dat vaak een onmogelijke zaak die veel energie en uithoudingsvermogen vergt. Samen sta je sterker. Daar probeer ik mijn collega’s van te overtuigen.”, aldus een energieke Liesbeth.

De Kiesbar

Sjors Weekers van de Kiesbar in de Koestraat onderstreept het doen van dingen in gezamenlijkheid. Gezamenlijk inkopen is een van die zaken. “Een keer in de week de leveranties laten plaatsvinden geeft rust aan de omgeving. Dat betekent wel dat je daar als ondernemer in moet willen investeren. Ik heb een koelcel en vrieskist laten bouwen om zelf spullen langer te kunnen bewaren. Ik heb tanks in de kelder laten plaatsen. Maar het kan dus als je met meerdere collega’s afspraken kunt maken.”, geeft Sjors aan. Hij vertelt ook over het afspringen van het samen verzamelen van de horeca afval in een garagebox zodat het eenmalig opgehaald kon worden. Volgens Sjors een perfect oplossing die helaas niet lang standhield.

Gevolg was dat meerdere ondernemers, door het afspringen van deze deal, met dubbele afval contracten kwamen te zitten. Zo’n voorval staat ook een beetje in de weg bij het komen tot een nieuwe ondernemersvereniging. Meerdere mensen hebben een kater te verwerken. Er is dus nog wat werk aan de winkel maar het belang van het Centrum Management Maastricht staat. Zowel Liesbeth als Sjors zien dat gezamenlijk optrekken voordelen heeft en daar ligt de basis on te komen tot een ondernemersvereniging.

Gebiedsvitaminen

Momenteel loopt voor het gebied rond de Koestraat het project “gebiedsvitaminen”. Gezamenlijk met bewoners en ondernemers wordt gezocht naar een goede en passende balans voor de buurt. Via een gemeenschappelijke wandeling (bewoners en ondernemers) door de omgeving heeft men problemen en bespreekpunten in kaart gebracht. Momenteel wordt aan de hand van deze punten een plan voorbereid dat in september aan de betrokkenen wordt voorgelegd ter behandeling om een koers voor de komende jaren te bepalen. Nienke van Gerwen is druk doende om zaken rond geluidsoverlast, festiviteiten, terrassen, mobiliteit, bereikbaarheid en parkeren in voorstellen en ideeën te formuleren. Nienke trekt dit project en is positief over de samenwerking en denkt een goede balans voor de buurt te kunnen bereiken.

Alles op een rij zettende is een ondernemersvereniging niet ver weg, want er is genoeg werk aan de winkel. Kartrekker Liesbeth heeft er zin in en ook de energie ervoor. CMM staat klaar om haar en het collectief te helpen waar nodig. d’Artagnan gaf al het goeie voorbeeld met zijn woorden: Tous pour un et un pour tous !

Jan Janssen