Regionaal Beleidskader Afval voor inwoners

Zie hier het persbericht van de gemeentes Meerssen, Valkenburg en Maastricht over de gezamenlijke weg naar een circulaire grondstoffeneconomie.

Resultaat van deze samenwerking is een regionaal beleidskader afval en grondstoffen waarin de gezamenlijke hoofdlijnen voor (het scheiden van) afval zijn vastgelegd.

Het gezamenlijke beleidsdocument “Van afval naar grondstof in een schone openbare ruimte” , vind je hier.

 

Wat vinden we als ondernemers belangrijk?

Het beleidskader is gericht op inwoners, maar raakt daarmee ook ondernemers, gezien de huidige irritaties die ondernemers op dit moment met regelmaat ervaren omtrent, bijvoorbeeld, zwerfafval. CMM vindt samenwerking tussen inwoners, studenten, ondernemers en beleidsmakers in deze cruciaal en heeft daarom samen met het Binnenstad Ondernemers Collectief bijgaande brief ontwikkeld. Lees de brief hier.

De brief is gestuurd naar het College als input voor de Stadsronde die op 9 jan jl. werd georganiseerd voor inwoners om te reageren op het voorgestelde beleid. CMM was hierbij aanwezig en heeft de discussies omtrent diverse thema’s bijgewoond om goed te weten wat er leeft en speelt. Het opvoeren van de frequentie voor het ophalen van restafval van eens per twee weken naar eens per week, bleek nog steeds een belangrijk aandachtspunt, wat nog niet in het beleidskader is terug te vinden. De hoge kosten van het milieupark en rommelige, soms vieze milieuperrons zijn bovendien een belangrijke doorn in het oog. Op 6 feb wordt het voorgestelde beleid in de gemeenteraad besproken tijdens de Domeinvergadering van 17-19 uur. Het is van belang dat ook ondernemers hier hun stem laten horen. CMM zal in ieder geval aanwezig zijn. Jij toch ook?

 

Heb je nog tips? Mail ze naar info@cmmaastricht.nl

Vrijthof 23, 6211 LE Maastricht

+31 (0)43 - 851 89 77

Volg ons op social media