Hoe druk is het nu echt in de stad in vergelijking met het voorgaande jaar (voor de corona uitbraak)?

CMM heeft de cijfers verzameld van het aantal passanten in de Grote Staat en de Kleine Staat. De resultaten hebben we in twee duidelijke grafieken gezet. De ene grafiek geeft in procenten het verloop van passanten aan. De andere grafiek laat de absolute aantallen zien. Conclusie: hoewel het weer ouderwets druk lijkt in de stad, is dit niet het geval (gemiddeld 40% minder)! 

Dit benadrukt voor ondernemers vooral het belang van spreiding om winstderving tegen te gaan.

Meer weten over de spreidingsmogelijkheden? Lees dit artikel voor spreiding qua tijd of dit artikel over spreiding door gebruik te maken van leegstand.

 

Vrijthof 23, 6211 LE Maastricht

+31 (0)43 - 851 89 77

Volg ons op social media