‘Extra winkelruimte tegen kostprijs beschikbaar in centrum Maastricht’

Centrummanagement voert regelmatig overleg over de ontwikkelingen in de detailhandel met ondernemers- en brancheverenigingen, Inretail, MKB & Grootwinkelbedrijf, Vereniging eigenaren Binnenstad Maastricht (VEBM), Maastricht Marketing en gemeente Maastricht. Alle inspanningen van partijen zijn erop gericht om in de huidige COVID-19 situatie de negatieve economische- en werkgelegenheidsgevolgen zoveel mogelijk te beperken.
CMM heeft in samenwerking met de VEBM het initiatief opgepakt om leegstaande winkels tegen onkostenvergoeding beschikbaar te stellen aan gevestigde winkels in Maastricht om tijdelijk een ‘next door’ of dependance toe te voegen aan hun winkelconcept. Hiermee kunnen ondernemers tegen een onkostenvergoeding extra winkelvloeroppervlakte realiseren.
Goed voor extra conversie, veiligheid en spreiding van bezoekers, minder leegstand en geen verloop van potentiële consumenten die vanwege de 1,5 meter regel en beperkt winkeloppervlakte de zaak niet binnen komen en afhaken. Wij hebben een lijst van in goede staat verkerende, beschikbare winkelpanden.
Interesse? Laat het ons weten!

Je kunt contact opnemen met

Paul ten Haaf

paultenhaaf@cmmaastricht.nl

+31 6 4575 8178.

Vrijthof 23, 6211 LE Maastricht

+31 (0)43 - 851 89 77

Volg ons op social media