Vergroenen, een must!

 

Hoewel je op dit moment, als je naar buiten kijkt, niet aan hittestress zult denken is het toch een gegeven dat niet meer naar de achtergrond is te dringen. Jaar na jaar worden we ermee geconfronteerd. Uitstel is niet meer mogelijk.

Zowel bij de gemeente Maastricht als bij de provincie Limburg bestaan plannen om meer bomen te planten en op deze manier de stad te vergroenen en hittestress te bestrijden. Maar er kan nog meer.

We spraken met Nelle Driessen van het CNME die verantwoordelijk is voor dit gebeuren en op tal van manieren tekst en uitleg geeft over mogelijkheden en kansen die zich voor doen.

 

Soms zijn het kleine initiatieven die een eerste aanzet zijn om de hittestress terug te dringen. Als voorbeeld in Maastricht wordt vaak het pand aan de Koestraat, hoek Cortenstraat aangehaald waarvan de gevel bijna helemaal begroeid is. Door de begroeiing komt de zon niet aan de gevel. Kan deze niet of minder opwarmen en zodoende blijft het binnenshuis een stuk koeler dan normaal het geval zou zijn.

De begroeiing heeft echter als nadeel dat het zich hecht aan de gevel. Het gevolg is dat deze gevel, een historische gevel, wordt aangetast en dat is voor de bewakers van ons historisch erfgoed weer nadelig. Begroeiing kan beter aangebracht worden door een net op de gevel aan te brengen waar de begroeiing zich op kan hechten.

 

Nelle haalde ook het voorbeeld aan om in de Maastrichter Brugstraat een kleine punt aan de gevel uit de bestrating te halen en hierin klimplanten te plaatsen die dan via de regenpijp klimmen en zodoende de hitte terugdringen.

 

Hoe staat Maastricht ervoor?

Het bomenbestand van Maastricht telt momenteel 43.400 laan- en parkbomen. Vergeleken met andere steden is dat weinig: 31 bomen per 100 inwoners. Er moet dus wat gebeuren.

In het coalitieakkoord 2022-2026 stelt de coalitie dat wordt ingezet op vergroening van de gehele stad door o.a. het bomenbestand uit te breiden en het opnemen van water te bevorderen om zodoende de hittestress te bedwingen. Er staat dus nog het een en ander te doen.

 

Er zijn tal van voorbeelden te noemen. Zo zijn in de professor Thomassenstraat, in samenwerking met het CNME, de nodige trottoirtegels gewipt en geveltuintjes aangelegd. Ook hiermee wordt de hitte bestreden en kan het hemelwater de bodem bereiken en stroomt minder het riool in. Het onderhoud van de geveltuintjes ligt echter bij de bewoner die er wat energie in zal moeten steken.

Alleen samen kunnen we de hitte aan.

 

 

Maastricht, 20 november 2023

Jan Janssen