Dit is echter niet mogelijk en de belangrijkste reden is dat Openbare Orde en Veiligheid (OOV) niet de resources heeft om het enorme aantal te verwachten extra bezoekers uit heel Europa in goede banen te leiden op een manier die veilig en verantwoord is voor iedereen, als daarnaast de winkels ook open zijn. We moeten dus helaas de hele dag dicht. 

Etalages-gezocht-voor-scholenactie-Reuzengilde-Gigantius