Activiteiten CMM tijdens de crisis van 2020 tot nu

De tijdlijn

^
zaterdag 1 februari 2020
Eerste coronabesmetting in Nederland.
^
donderdag 5 maart 2020
TEFAF wordt gestopt. Gastvrijheidsproject “Tefaf & the City” met openluchtconcerten en early-bird shopping wordt voortijdig afgebroken.
^
woensdag 11 Maart 2020
COVID-19 voor de eerste keer besproken in BOC-overleg (BOC is regulier kwartaaloverleg met ondernemers- en brancheverenigingen)
Afspraak met wethouder Aarts om overleg gemeente-ondernemers op te starten om de ontwikkelingen van COVID-19 op te volgen in het zogenaamde GOC-overleg (Gemeente, Ondernernemers, COVID-19 overleg).
^
zondag 15 maart 2020
Persconferentie Minister President en Horeca dicht om 18.00 uur
^
vanaf 16 Maart 2020 - on going 2021
Pers en media aandacht. Regelmatig pers en media aandacht voor activiteiten die in Maastricht worden uitgevoerd. Onderwerpen, variërend van het voetgangerscirculatieplan tot de brief aan het kabinet.
^
woensdag 18 maart 2020 - on going 2021
Start wekelijks GOC-overleg (Gemeente-Ondernemers-COVID-19). Aan de orde komen onderwerpen die inspelen op actuele ontwikkelingen (crisismanagement), herstel en doorontwikkeling.
Samenstelling is bestuurlijk en ambtelijk gemeente Maastricht, ondernemers-, cultuur- en bewonersvertegenwoordiging.
^
dinsdag 31 maart 2020
Voorbereidingen voor Common Ground in het Sphinxkwartier, dat zou plaatsvinden op 9 mei 2020, worden opgeschort en vanwege Corona verplaatst naar 29 mei 2021.
Naschrift: besluit is inmidels genmen dat edtitie 2021 ook niet door kan gaan. Er wordt nu ingezet om Common Ground wel door te laten gaan in 2022.
^
maart - april 2020

Telefonisch en live gesprekken met ondernemers.

Team CMM benadert zo’n 50 ondernemers persoonlijk.

^
woensdag 1 april 2020
In de uitgave van City Magazine (april) aandacht voor de culturele thuisagenda.
Elke maand plaatst CMM een update van activiteiten in City Magazine om zo ook bewoners te informeren.
^
woensdag 1 april 2020
Centrummanagement start Digitale Etalage
Ondernemen vraagt om kracht en inspiratie. CMM plaatst ondernemers op de website in ‘de Digitale Etalage’. Een plek voor allerlei unieke, meeslepende, bemoedigende verhalen.
^
woensdag 1 april 2020
Lichtend hart aan pand CMM
I.s.m. Avontuur Limburg, de leverancier van de sfeervelichting, hangen we een lichtend hart aan het pand van CMM om ondernemers spreekwoordelijk een hart onder de riem te steken.
^
woensdag 1 april 2020
Inventarisatie welke winkels nog open zijn, welke openingstijden zij hanteren en vermelding daarvan op de website van CMM.
^
woensdag 1 april 2020
Informatie verstrekt op website en social media over uitstel gemeentelijke belastingen (BSGW)
^
woensdag 1 april 2020
Aparte COVID-19 informatiepagina op website CMM
^
woensdag 1 april 2020 - on going
CMM maakt deel uit van het COVID-19 overleg van de 13 Grote Steden in Nederland. Hierin wordt steeds de actualiteit gevolgd: open blijven retail, click en collect, strategie naar rijksoverheid, samenwerking midden- en kleinbedrijf en GWB, etc.
Aangesloten zijn Almere, Amsterdam, Arnhem, Breda, Den Haag, Eindhoven, Groningen, Haarlem, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg, Utrecht. 
^
woensdag 1 april 2020 - on going
CMM start gesprekken met gemeenteraadsleden, waarin horeca-, retail- en cultuurissues worden besproken en een beroep op de fracties wordt gedaan om actie te nemen in de gemeenteraad.
^
woensdag 1 april 2020
Op verzoek van CMM doen ondernemers- en brancheverenigingen financiële toezegging waarmee de sfeerverlichting in december is verzekerd
Naast hoofdsponsor Vereniging Eigenaren Binnenstad Maastricht (VEBM), zorgen de volgende branche- en ondernemers(verenigingen) ervoor dat in 2020 de sfeerverlichting als vanouds zal brangden: Avontuur Limburg; Entre Deux; Koninklijke Horeca Nederland (KHN) afdeling Maastricht en Heuvelland; Les Tables; Maastricht Culinair; de Mestreechter Brandslang; Mosae Forum; Ondernemend Jekerkwartier (OJK); Ondernemend Wyck (OW) / Wyck Promotie; Ondernemersvereniging Kesselskade en Maaspromenade; Ondernemersvereniging Sphinxkwartier; Ondernemersvereniging Stokstraatkwartier; Stichting Samenwerkende Hotels Maastricht (SAHOT); Stichting Winterevents Maastricht (SWEM).
^
vrijdag 24 april - 30 mei 2020
CMM start tafeltjes actie. Om aan te geven welke winkels (weer) geopend zijn, plaatste CMM i.s.m. Tenmar en Groenrijk 300 tafeltjes bij winkels die open zijn met daarop een vrolijke geranium en plek voor desinfecterende gel en de maatregelen.
^
donderdag 30 april - 7 mei 2020
CMM neemt deel aan Veiligheids overleg met betrokken gemeenten van de Veiligheidsregio Zuid Limburg.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim.
^
vrijdag 1 mei 2020
In City Magazine plaats CMM een artikel waarin informatie wordt gegeven over de Corona Denktank
^
vrijdag 1 mei 2020
Gemeente en CMM presenteren voetgangerscirculatieplan en andere binnenstadmaatregelen. Hierbij moet gedacht worden aan ‘veilig rondje stad’, posters, online informatie, etc.
^
maandag 4 mei 2020
Route du Soleil op 20 & 21 juni 2020
Na veel getroffen voorbereidingen, besluit om route de Soleil editie 2020 af te lasten en in te zetten op editie 2021.
^
dinsdag 12 mei 2020
Eerste enquete van CMM afgenomen bij Horeca & Retail
Maan: link naar resultaten 13 juni?
^
woensdag 13 mei 2020
Centrummanagement en Cultura Mosae werken eerste versie uit van herstelplan COVID-19
^
zaterdag 16 mei 2020
Bloemenzaad actie i.s.m. Ronde Tafel 62
Ondernemers kregen via CMM van de Ronde Tafel een zakje ‘haw pin’ bloemzaad uitgereikt om mee te geven aan hun klanten.
^
woensdag 20 mei 2020
Wachtvakken-flyers en tape wordt ter beschikking gesteld aan de ondernemers
^
donderdag 21 mei 2020
Hospitalityguides worden ingezet om bezoekers te begeleiden Maastricht veilig en gastvrij aan te doen.
^
zondag 24 mei 2020
Heropening horeca
^
vrijdag 29 mei 2020
Brief gericht aan ondernemers namens BOC
Resumé van de maatregelen die tot nu toe zijn besproken en deels al in uitvoering zijn genomen, zoals: veiligheid voor bezoekers, tafeltjes in centrum, uitstel van de gemeentelijke huur & belastingen, ketenoverleg ondernemers-vastgoed-banken-gemeente, voetgangersplan, hospitality guides, toiletten voor bezoekers, crowd management op drukste momenten van de dag, venstertijden terug naar regulier regiem, openstelling en extra capaciteit fietsenstallingen, openbaar vervoer terug naar regulier rijschema, campagne buy local, regulering wachtrijen voor winkels, inzet verkeersregulaars, handhaving, uitbreiding terrassen, inrichten en herinrichten marktterreinen, communicatie naar bewoners en ondernemers, etc.

+ LINK NAAR BRIEF

^
vrijdag 29 mei 2020
Mede op verzoek van CMM plaatst gemeente Maastricht openbare toiletten
^
maandag 1 juni 2020
In City Magazine van juni aandacht voor spreiding van bezoekers aan de binnenstad met oog voor de rust in de kwartieren, en de oproep om de stad in de daluren te bezoeken.
^
maandag 1 juni 2020
W!M COVID-19 editie (Zomer 2020)
Belangrijkste artikelen: Creatief ondernemen in tijden van Corona, samenwerkingsteam corona, vallen en weer opstaan (ondernemers die om hebben leren gaan met crisis), impact op het MECC. + FOTO &LINK NAAR WEBSITE W!M?
^
donderdag 18 juni 2020
Brief van CMM namens ondernemers-/brancheverenigingen aan gemeente met dankwoord voor samenwerking
^
dinsdag 30 juni 2020
Winactie poster Many Tastes voor ondernemers in Maastricht + TOELICHTING?
^
eind juni 2020

Tijdelijke opschorting GOC tijdens zomerperiode

^
Zomer 2020
CMM heeft ‘Just to cheer you up’ vlaggen laten maken en ophangen in de binnenstad
^
woensdag 1 juli 2020
In de City Magazine uitgave van juli aandacht voor het initiatief van ‘just to cheer you up’ en BorrelNoten Open Air Concerts
^
vrijdag 17 juli 2020
CMM en Maastricht Marketing presenteren Opstartplan 2e helft 2020 & 2021
zie link https://cmmaastricht.nl/samen-opbouwen-bewegen-en-weer-bruisen (MOOIE OPMAAK GEVEN)
^
juli - augustus 2020
BorrelNoten Open Air Concerts. CMM heeft samen met en uitgevoerd door Cultura Mosae BorrelNoten Open Air Concerts georganiseerd.
De BorrelNoten concerten zijn een voorbeeld geweest van hoe kleinschalige evenementen op een veilige manier, corona-proof, kunnen plaatsvinden. Zo was er deze zomer tóch livemuziek en vooral verbinding en saamhorigheid in de binnenstad van Maastricht.
^
zaterdag 1 augustus 2020
In City Magazine van augustus aandacht voor diverse vormen van cultuur die online en via stream te volgen zijn.
^
zaterdag 1 augustus 2020
Start voorbereidingen Dag van de Vlaai
Helaas is de dag van de vlaai 15 oktober, 10 dagen voor het evenement, volledig afgelast i.v.m. de corona maatregelen.
^
zaterdag 1 augustus 2020
CMM en VEBM lanceren plan om bestaande en startende ondernemers al of niet tijdelijk tegen sterk gereduceerde huur lege winkelpanden aan te bieden
Zo’n 20 ondernemers maken gebruik maken van een zogenaamde pop-up winkel in een van de leegstaande winkelpanden. Hiermee kunnen zij hun bezoekers meer shopruimte bieden en kan er makkelijker 1,5 meter afstand worden gehouden tijdens het winkelen.
^
zaterdag 1 augustus 2020
Gesprekken INretail over ontwikkelingen landelijk en specifiekj in Maastricht. Een van de opties is verlengen winkelopening tot 19.00 uur vrijdag en zaterdag. Met verlenging winkels wordt gestart in de tweede helft september met deelnemers GWB, echter vanwege COVID-19 toename liepen bezoekersaantallen snel terug waardoor het geen succes is geworden

Een 25-tal GWB hebben deelgenomen aan dit experiment.

^
eind augustus 2020
Uitgave W!M herfst 2020 met onder andere aandacht voor een oproep voor het verlengen van de openingstijden, het herstelplan 20-21 en startende ondernemers in tijden van corona.
^
dinsdag 1 september 2020
CMM besteed in de City Magazine van september aandacht voor de campagne “Veilig rondje stad, zo doe je dat!”
^
dinsdag 1 september 2020
Tweede enquête CMM voor Horeca & Retail
^
donderdag 3 september 2020
Na een zomerbreak wordt het GOC-overleg hervat
^
donderdag 10 september 2020
CMM biedt een gratis marketingworkshop aan voor ondernemers “Opvallen met jouw business doe je zo!” i.s.m. Many Tastes. Er zijn 20 ondernemers die hieraan deelnemen
^
vrijdag 11 september 2020
CMM stuurt een brief naar de gemeente waarin wordt gepleit vóór de uitbreiding van zowel de concerten van André Rieu als Magisch Maastricht op het Vrijthof in 2021. Goed voor de stad en omdat voor beide organisaties 2020 een verloren jaar was

FOTO?

^
dinsdag 29 september 2020
CMM steunt de aanvraag KHN Maastricht & Heuvelland voor terrasverlenging 
^
september - oktober 2020
CMM nodigt de fracties uit de gemeenteraad uit voor gesprekken. Bespreekpnten zijn actuele zaken, de financiële problemen en mogelijke herstart van ondernemers en doorontwikkeling van de stad in het post-corona tijdperk
^
donderdag 1 oktober 2020
In City Magazine plaatst CMM artikel over “Veerkracht en Saamhorigheid”
^
donderdag 1 oktober 2020
Magisch Maastricht programma uitgewerkt: Live stream concerten ‘Staying home for Christmas’ in opdracht gegeven aan Stichting Cultura Mosae
^
maandag 12 oktober 2020
Thema-avond “Maastricht schoon, bereikbaar & groen”. Helaas heeft CMM met oog op de ontwikkelingen en toen geldende coronamaatregelen moeten besluiten om deze thema avond niet door te laten gaan
^
woensdag 14 oktober 2020
Horeca weer dicht

 

^
donderdag 15 oktober 2020
Brief naar gemeente om te pleiten voor het toestaan van winkelopenstelling op 2e Kerstdag. Verzoek later ingetrokken vanwege toenemende COVID-19 besmettingen en discussie in de stad over dit onderwerp. Uiteindelijk bleek er vanaf 15 december (en dus ook tijdens de kerstdagen) een lockdown te zijn voor alle retail en horeca
^
zondag 1 november 2020
In City Magazine van november uitgebreid aandacht voor Cobble, “Staying home for Christmas”-streamconcerten, de Sfeerverlichting tijdens Magisch Maastricht en een paginagrote advertentie om digitaal lokaal (kerst)shoppen te stimuleren
^
zondag 1 november 2020
CMM plaatst i.s.m. VOC en Maastricht Marketing een paginagrote advertentie in de Limburger om LOKAAL online shoppen tijdens Magisch Maastricht te promoten
^
zondag 1 november 2020
W!M Tipt; social media campagne
W!M tipt was een korte communicatie campagne bestaande uit 12 tips voor ondernemers om het beste uit hun zaak te halen in deze uitdagende tijd.
^
woensdag 4 november 2020
Gemeente plaatst extra openbare toiletten in de binnenstad
^
vrijdag 20 november 2020
Voor de Maastricht Award heeft CMM een aantal ‘COVID-19 creative ondernemers’ genomineerd. De uitverkoren ondernemers ontvingen van de gemeente Maastricht een ‘Maastricht Award-box’. CMM was aanwezig bij een van de door haar genomineerde ondernemers bij de uitreiking aan Jos Bams
^
eind november 2020
Uitgave W!M (winter 2020) met aandacht voor de mogelijkheid voor winkelopenstelling tweede Kerstdag, magisch Maastricht: wat kan er wèl, stilte in de culturele instellingen, Cobble, Pop up stores, een vooruitblik van de ondernermersverenigingen en het Plan 2021-2024 van CMM
^
november - december 2020
Kaarsjes actie. In plaats van het ophalen van de financiering voor de Sfeerverlichting, bracht CMM ondernemers in de binnenstad een spreekwoordelijk lichtje aan het einde van de tunnel. Zo’n 400 ondernemers werden bezocht.
^
dinsdag 1 december 2020
CMM start lokaal digitaal op social media en website. CMM introduceert webside waarin ondernemers hun zaak kunnen laten opnemen en geïnteresseerden direct kunnen doorklikken om op de website van de ondernemer te komen om een bestelling te plaatsen
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim.
^
dinsdag 1 december 2020
In de december uitgave van City Magazine een paginagrote advertentie voor “Lokaal Digitaal” (eerste) aandacht voor wat er wèl kan in de stad en op gebied van cultuur
^
dinsdag 1 december 2020
Oproep “Tip W!M”. Met ondersteuning van filmpje worden aan ondernemers adviezen gegeven hoe kan worden ingespeeld op de actuele situatie
Na de campagne ‘W!M TIPT’ worden ondernemers via verschillende kanalen opgeroepen hun ideeen bij CMM aan te dragen.
^
woensdag 2 december 2020
Uitbreiding Sfeerverlichting Magisch Maastricht met Kerstboom op het Vrijthof, bij de Mestreechter Geis , de Steel Chrismas Tower op de Griend en aanvullende sfeerverlichting in het Sphinxkwartier
^
vrijdag 11 december 2020
Lancering AR-app ‘Cobble’ i.s.m. SCM ter promotie van cultuur en bevordering van spreiding als onderdeel van het cultuurprogramma Magisch Maastricht.
^
dinsdag 15 december 2020
2e Lockdown: Winkels en culturele instellingen opnieuw gesloten.
^
woensdag 16 december 2020
Pagina grote advertentie de Limburger “Lokaal Digitaal”.
^
donderdag 17 december 2020

Start eerste voorbereidingen ‘Bevrijdingsfeest: Post Corona Festival’ nazomer 2021

Foto van de advertentie
^
vrijdag 18 december 2020

” Off the streetfood” Takeaway horecapromotiecampagne op social media en website

MAAN: Hoeveel horeca zaken zijn er in kaart gebracht? + AFBEELDING
^
Feestdagen 2020
^
vrijdag 1 januari 2021
In de (online) januari editie van City Magazine een paginagrote advertentie voor de takeaway bij lokale horeca en aandacht voor de app Demaqsué.
^
zaterdag 9 januari 2021
CMM maakt bekend dat bij hoge uitzondering de Sfeerverlichting (met uitzondering van de ‘groen’ onderdelen zoals de guirlandes en kerstbomen) langer  blijft  hangen. Pas eind februari worden de lampjes weggehaald zodat de sfeer in de stad nog wat langer behouden blijft.
^
zondag 17 januari 2021
Lancering Demasqué, een app met carnavals-quiz wandeling die de Tempeleers en CMM tesamen hebben laten ontwikkelen.
^
dinsdag 19 januari 2021
De Tempeleers en CMM hangen de carnavalsvlaggen, samen met de just to cheer you up vlaggen, op in een beperkt aantal straten terug om toch iets van carnavalssfeer aan de stad te geven
^
woensdag 20 januari 2021
Advertentie Lokaal Digitaal voor de horeca op socials.
^
zaterdag 23 januari 2021
De rijksoverheid besluit om de avondklok (21 uur) in te laten gaan.
^
donderdag 28 januari 2021
CMM presenteert haar notitie aan het GOC-overleg ‘Veerkracht door Solidariteit’.
LINK NAAR NOTITIE
^
maandag 1 februari 2021
Besloten wordt om Common Ground in het Sphinxkwartier op 29 mei 2021 vanwege de nog steeds geldende Coronabeperkigen te verplaatsen naar 28 mei 2022.
^
dinsdag 2 februari 2021
Makers van Maastricht toegevoegd aan Lokaal Digitaal. 
^
vrijdag 5 februari 2021
CMM schrijft namens de BOC leden een brief aan burgemeester: ‘Heropening horeca, retail en cultuur’
^
woensdag 10 februari 2021
Team CMM wordt door de Tempeleers gedecoreerd 🙂
^
woensdag 10 februari 2021
Landelijk wordt Start click & collect opgestart. Al snel blijkt dat het weinig omzet genereerd voor ondernemers.
^
maandag 1 maart 2021
In de maart editie van City Magazine aandacht voor het ‘Maastrichts Model’ voor gefaseerde heropening en Cobble.
^
maandag 1 maart 2021
CMM gaat samen met de Gemeente en de VEBM etalages van leegstaande panden vullen met werk van (lokale) kunstenaars.
^
woensdag 3 maart 2021
Start private shopping, waarbij 1 bezoeker per 25 M2 in de winkel tot een maximum van 50 mag worden toegelaten, mits 4 uur van te voren gereserveerd.
^
dinsdag 9 maart 2021
Brief namens GOC-overleg aan kabinet.
^
maandag 15 maart 2021
Besloten wordt om de geplande Middeleeuwse dag in het Jekerkwartier vanwege de nog steeds geldende Coronabeperkingen in 2021 niet door te laten gaan.