Beste ondernemers,

Zoals jullie weten zijn wij als Binnenstad Ondernemers Collectief (BOC) samen met de gemeente Maastricht -en recent met een bewonersafvaardiging- vertegenwoordigd in de Corona-Denktank om de negatieve economische inpact van de coronacrisis voor het centrum zoveel mogelijk te beperken. Jullie lezen het goed, ‘zoveel mogelijk te beperken’, want iedere ondernemer ervaart dagelijks aan den lijve de negatieve gevolgen.

In al ons denken en handelen staat het belang van de ondernemers als geheel centraal, waarbij we veel waarde hechten aan de veiligheid voor bezoekers en we zowel de RIVM maatregelen als de reguliere wet- en regelgeving volgen. Ondernemers en gemeente hebben hierin de gezamenlijke verantwoordelijkheid om de veiligheid van de bezoekers te waarborgen, die mede bijdraagt aan het imago van Maastricht als veilige stad.

Het lijkt ons goed om jullie een resumé te geven van de maatregelen die tot nu toe zijn besproken en deels al in uitvoering zijn genomen. Zo hebben we gewerkt aan veiligheid voor bezoekers, tafeltjes in het centrum, uitstel van de gemeentelijke huur & belastingen, ketenoverleg met ondernemers-vastgoed-banken-gemeente, een voetgangersplan, hospitality guides, toiletten voor bezoekers, crowd management op drukste momenten van de dag, venstertijden terug naar het regulier regiem, logistieke uitdagingen voor belevering van retail en horeca, openstelling en extra capaciteit van de fietsenstallingen, openbaar vervoer terug naar het regulier rijschema, campagne Maastricht supports locals, regulering wachtrijen voor winkels, inzet van verkeersregelaars, handhaving, uitbreiding van terrassen, inrichten en herinrichten van het marktterreinen, communicatie naar bewoners en ondernemers, etc, etc,.

Jullie zullen begrijpen dat het momenteel crisismanagement is. De huidige situatie vraagt om snelle besluitvorming en actie op basis van veel onzekere factoren. Wij realiseren ons dat we achteraf weten welke initiatieven goed en welke niet goed hebben uitgepakt. Bij de te nemen maatregelen richten we ons op de korte en de (middel)lange termijn, waarbij er dagelijks contact is met de gemeente en we wekelijks evalueren en fine-tunen.Zo heeft de evaluatie van het Hemelvaartweekend ertoe geleid dat het voetgangersplan is bijgesteld voor de Wolfstraat, Muntstraat, Nieuwstraat en Spilstraat, daarbij worden dagelijks bezoekersaantallen gemonitord en wanneer nodig bijgestuurd.

De genomen pro-actieve maatregelen zijn erop gericht om als stad voorbereid te zijn op een te verwachten toenemend aantal bezoekers de komende weken, omdat terrassen worden opengesteld per 1 juni a.s., de grens met België op enig moment weer open gaat en Duitse bezoekers weer in toenemende mate Maastricht zullen bezoeken. Hierbij dient meteen te worden opgemerkt dat, zolang er geen COVID-19 vaccin is, de totale bezoekerscapaciteit van ons centrum beperkter zal blijven dan voor de corona periode.

Het is en blijft een moeilijke periode waar we alleen met elkaar, bewoners, ondernemers en gemeente, gezamenlijk zo goed en kwaad als het kan, doorheen kunnen komen. Dat vraagt begrip en respect over en weer. Wij nodigen jullie uit om mee te denken met suggesties en creatieve ideëen. Dit geeft de gemeente en ons de mogelijkheid om passende maatregelen te kunnen nemen, waarbij het belang van iedereen steeds wordt afgewogen. Daar waar mogelijk, binnen gestelde veiligheidsnormen, draagvlak en wet- en regelgeving, zullen wij ons inzetten om optimaal in te spelen op de actualiteit.

Jullie suggesties en ideëen kun je mailen naar info@cmmaastricht.nl

Actuele informatie is te vinden op de website van Centrummanagement www.cmmaastricht.nl, op de openingspagina ‘Corona update voor ondernemers’. Ondernemersinformatie van de gemeente Maastricht is te vinden op www.gemeentemaastricht.nl/ondernemen/team-ondernemen-maastricht.

We kunnen het alleen samen! Sterkte en succes met ieders bedrijfsvoering toegewenst.

 

Namens Binnenstad Ondernemers Collectief,

Paul ten Haaf
Directeur stichting Centrummanagement Maastricht