Wyck Promotie

Centrummanagement Maastricht is lid van de stuurgroep en verzorgt administratieve ondersteuning voor het project Wyck Promotie.

Alle activiteiten van het project zijn gericht op Wyck. Het doel is om de bekendheid van Wyck te vergroten bij regionale, nationale en internationale bezoekers en daarmee extra koopstromen te genereren. Daarnaast dient ook de bekendheid bij nieuwe investeerders en ondernemers (retail en horeca) groter te worden.

Het vestigingsklimaat voor bestaande en nieuwe ondernemers krijgt hierdoor een impuls. Bovendien levert het een bijdrage aan de werkgelegenheid in Wyck. Deze ontwikkeling is de levensader voor toekomstige innovatie en investeringen.