Smart City

Het toenemend belang van technologische ontwikkelingen en de invloed die dit heeft op maatschappelijke en economische ontwikkelingen voor binnensteden, wordt algemeen onderkend. Zo zullen digitalisering, robotisering, 5G etc. onder de noemer van Smart City steeds meer impact hebben. Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan bereikbaarheid, veiligheid, afvalverwerking, parkeren, informatieverstrekking, augmented reality toepassingen etc.

Voor Maastricht, met haar aantrekkelijke centrum, is het van belang om voorbereid te zijn en in te spelen op de kansen en mogelijkheden die Smart City gaat bieden. Smart City zal steden veranderen, waarbij het uitgangspunt voor Maastricht is dat de authenticiteit van de stad blijft bestaan. Dat is de uitdaging waar we met zijn allen voor staan.

Op 24 juni organiseren wij, samen met Provincie Limburg, Gemeente Maastricht en Maastricht University, een thema-avond Smart City. Je maakt via verschillende sessies kennis met het begrip ‘Smart City’ en leert wat dit in de toekomst inhoudt voor je onderneming. Via deze link lees je alles over de inhoud van de thema-avond.

Wil je hierbij aanwezig zijn? Meld je dan voor 19 juni aan via info@cmmaastricht.nl