Het begrip ‘Smart City’ zal een steeds belangrijker begrip worden en gaat steeds meer invloed hebben op de maatschappelijke en economische ontwikkelingen. Zo zullen o.a. digitalisering, robotisering en 5G internet onder de noemer van Smart City steeds meer impact hebben op de ontwikkeling van steden. Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan bereikbaarheid, veiligheid, afvalverwerking, parkeren, informatieverstrekking, augmented reality (iets toevoegen aan de werkelijkheid) etc.

Voor Maastricht, met haar aantrekkelijke centrum, is het van belang om voorbereid te zijn en in te spelen op de mogelijkheden die Smart City gaat bieden.

Om belanghebbenden en stakeholders mee te nemen in deze ontwikkeling, organiseren Provincie Limburg, gemeente Maastricht, Maastricht University en Centrummanagement Maastricht een thema-avond over Smart City.

De thema-avond is er met name op gericht om retail- en horecaondernemers kennis te laten maken met het fenomeen Smart City, maar uiteraard is iedereen van harte welkom. Tijdens de thema-avond zullen o.a. de volgende vragen aan bod komen:

  • Met welke ontwikkelingen krijgen we te maken?
  • Wat betekent dat voor Maastricht?
  • Wat betekent dat voor het centrum van Maastricht?
  • Welke kansen zijn er voor mijn onderneming?

Wil je ook aanwezig zijn bij de thema-avond Smart City? Stuur dan voor 19 juni een mail naar info@cmmaastricht.nl en meld je aan!

Via deze link lees je alles over de inhoud van deze avond.