De Gemeente Maastricht streeft ernaar om de luchtkwaliteit in de stad zodanig te verbeteren, zodat er aan de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wordt voldaan. De RHDHV heeft in opdracht van de Gemeente Maastricht een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke maatregelen om de luchtkwaliteit via verkeersmaatregelen te verbeteren.

Uit het onderzoek van de RHDHV kwam naar voren dat de verkeersmaatregelen minimaal effect hebben op de luchtkwaliteit en dat de invoering van een dergelijke integrale milieuzone een positiever effect zou hebben.

In de onderstaande documenten vindt u de resultaten en conclusies van het haalbaarheidsonderzoek:

Haalbaarheidsonderzoek – Maatregelen luchtkwaliteit
Haalbaarheidsonderzoek – Presentatie Buck Consultants International
Bijlage 1 – Verkenning haalbaarheid milieuzone
Bijlage 2 – Onderzoeksrapport milieuzone
Bijlage 3 – Onderzoeksrapport maatregelen luchtkwaliteit